Bemestingsadvies

Met een bemestingsadvies haalt u de meeste effectieve productie. Onze bemestingsadviseurs helpen u bij het analyseren van uw perceel en het samenstellen van het juiste bemestingsplan. Op deze manier haalt u meer uit uw gewas.

Wat doet TTW

Bij TTW adviseren wij akkerbouwers bij het optimaliseren van de gewassen. Onze adviseurs werken professioneel en streven samen met u naar het beste resultaat. Deze samenwerking en alle informatie die wij door de jaren heen hebben verzameld zorgt ervoor dat u uw gewenste doelen behaald.

Verbetering van uw gewas door bemestingsadvies

Voor een efficiënte oogst is het in de eerste plaats van belang dat uw perceel geschikt is voor het gewas. Onze adviseurs bestuderen uw perceel en beoordelen welke rassen u hier het beste mee verbouwt. Vervolgens beoordelen wij de rassen aan de hand van scores. Het ras met de hoogste score levert u het meest effectieve resultaat op. Nadat er is besloten welk ras er op het perceel verbouwd zal worden, stellen we een bemestingsplan op. Het plan van aanpak wat betreft de verdeling van de mest, leggen wij vast in het bemestingsplan. Hiermee hebben zowel de bemestingsadviseur als u goed zicht op de vorderingen van de groei van het ras. De adviseur is hierdoor in staat om op tijd eventuele wijzigingen door te voeren binnen de voeding van het ras. Deze werkwijze maakt het mogelijk om de oogst op de juiste manier te voeden en vervolgens te optimaliseren.

TTW helpt bij uw bemesting?

Om de bemesting op de juiste behoefte van de gewassen af te stemmen is het nodig dat onze bemestingsadviseurs beschikken over diverse kennis van mest.  Anders is een bemestingsadvies moeilijk te geven. Al onze adviseurs zijn op de hoogte van de werking van mest op een bepaald soort ras. Daarbij stemmen wij de stoffen van de mest af op de behoefte van het ras. Hierdoor is van belang dat de bemestingsadviseurs op de hoogte zijn van de samenstelling van het dierlijke mest om een passend advies te bieden. Daarom beschikken onze adviseurs  over veelzijdige kennis van diverse grond- en mestonderzoeken. Deze kennis hebben zij door de jaren heen opgebouwd en deze wordt nog regelmatig vernieuwd. Het bemestingsplan samen met het monitoren van het perceel zorgen voor een nauwe samenwerking tussen akkerbouwer en bemestingsadviseur. Deze manier van werken zorgt voor een optimale oogst en verbetering van het ras.

Wilt u een bemestingsadvies? Neem dan contact met ons op.