De aanpak van het TTW systeem kan toegepast worden op diverse gewassen. We zijn altijd in ontwikkeling, willen innoveren en gaan de uitdaging aan om gewassen zo optimaal mogelijk te telen.

Witlof

TTW is in 1987 begonnen met de begeleiding van witloftrekkers bij de efficiënte teelt op water, wat al snel uitgebreid werd naar bewaring en het ontwikkelen van een systeem voor de teelt van witlofwortels. Wij zijn gevraagd om mee te denken over de rassenontwikkeling van witlofsoorten, waarvoor we samenwerken met zaadhuizen. We kennen heel de keten en dienen alle ketenpartners met onze kennis en ervaring.

Uien

Onze aanpak in de witlof viel op, waarna de vraag kwam of we ook in de uien wilden stappen. Ook hier hebben we het systeem ontwikkeld en uitgebreid naar de zaaiuien. Op deze manier konden we partner en adviseur zijn van A tot Z. Door ons systeem kan men in de zaaiuien snel meters maken. Wij weten alle omstandigheden te creëren voor een optimale teelt.

Aardappelen

Vanuit een handelshuis kregen we de vraag of het mogelijk was om een ras te telen met extra knollen. We hebben veel geïnvesteerd in het verzamelen van data. Na 2,5 jaar hadden we daadwerkelijk een knol meer aan het ras. Ook hier bedienen we de gehele keten, van miniknollenteler tot pootgoedteler tot consumptieteler. Tevens zijn we expert in aardappelrassen en werken we hiervoor veel samen met handelshuizen.

Bloembollen

Vanuit een teler in de buurt kregen we de vraag of we onze aanpak wilden toepassen op zijn bloembollenperceel. We zijn metingen gaan doen, data gaan verzamelen en hebben deze data geanalyseerd. Met als doel om relevante adviezen te kunnen geven. Momenteel zijn we actief op het gebied van verschillende vlakken. Wij zijn ons bijvoorbeeld gaan verdiepen in de tulpen, lelie’s, muscari’s en zanthedesia’s. Ook hier proberen we de ketenpartners aan elkaar te koppelen, iets waar we steeds meer resultaat zien.

Granen

Wij hebben samen met partners het TT+ project opgestart, wat wil zeggen Tien Ton tarwe, opbrengst per hectare. Daarnaast hebben we projecten gedaan om eiwit te verhogen in baktarwe. Alle data die we in onze projecten verzamelen, registreren we in onze database.

Welk gewas teelt u?

Laten we samenwerken! Kom in contact met één van onze teeltadviseurs.

[contact-form-7 id="93"]