Perceel analyse

Bent u akkerbouwer en wilt u graag een analyse van uw perceel? TTW helpt u bij het ontdekken van de beste groeimethodes voor uw gewas en hoe u risico’s kunt vermijden.

Wie zijn wij?

TTW is een adviesbureau dat akkerbouwers helpt bij het optimaliseren van het groeiproces van gewassen. Wij adviseren over hoe u de oogst kunt vergroten en de kwaliteit van de oogst kunt verbeteren. Met behulp van onze datasystemen verzamelen we informatie over uw perceel en gewas zoals gewicht en lengte. Deze data helpt u bij het onderhouden van uw landbouwgrond.

Hoe wij een perceel analyse uitvoeren

Voorafgaand aan de teelt is het van belang om het perceel in kaart te brengen. Tijdens het PSO (Perceel Selectie Onderzoek) beoordelen we het perceel op verschillende vlakken en bekijken we waar de nodige risico’s zitten. Er wordt gekeken naar de opkomst van het gewas, de begingroei, de droogtestress van de bodem, de productiecapaciteit, ziektedruk, waterschade en oogstrisico. Dit zijn allemaal metingen die ervoor zorgen dat we aan de hand van data gestuurde akkerbouw kunnen inspelen op belangrijke factoren tijdens het teeltproces.Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de grondsoorten in uw perceel, het gebruik van organische mest en we voeren een bodemanalyse uit waarbij we onder meer kijken naar schimmels en aaltjes. Onze adviseur geeft vervolgens advies over welk ras het meest geschikt is voor uw perceel. Met dit advies kunnen we de zaaiprocedure in gang gaan zetten.

Hoe kan TTW u helpen?

Onze adviseurs komen uw perceel beoordelen aan de hand van verschillende parameters. Deze informatie analyseren en beoordelen wij op basis van eerder opgedane data en kennis. Al deze parameters komen vervolgens in een grafisch rapport met rapportcijfer. Hiermee is het mogelijk om de risico’s, die zich voor kunnen doen tijdens het proces, te voorkomen.

Wilt u een perceel analyse door TTW uit laten voeren? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.