Het TTW systeem bestaat uit een enorme database met meet-, weeg- en omgevingsgegevens per gewas. Door structureel en repeterend te meten, te wegen en omstandigheden vast te leggen kunnen we deze data vertalen naar de beste groeimethode voor uw gewas in de huidige omstandigheden. Hieronder leggen we uit hoe wij te werk gaan.

Opbrengstprognose

Stap 1

Teeltdoel vaststellen

Samen met de akkerbouwer stellen we het teeltdoel vast. Dit kan variëren van ‘Ik wil dat mijn aardappels minder blauwgevoelig zijn’ tot ‘Ik wil een hogere opbrengst van dit specifieke formaat’.

Stap 2

Uitgangsmateriaal beoordelen en bewaar-prepareermethode bepalen

Het helpt als u weet wat u in de grond stopt. Daarom beoordelen wij de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, van zaad tot pootgoed. Aansluitend bepalen we wat de beste bewaar-prepareermethode is. In deze fase worden de eerste adviezen tot verbetering gegeven.

Stap 3

Veldperiode

De meest effectieve productie vindt plaats wanneer de plant en grond in balans zijn. Tijdens de veldperiode, wanneer het gewas groeit, vinden de volgende onderdelen plaats:

  • Perceelanalyse: Door een risicoinventarisatie van het perceel en een perceelanalyse, voordat het gewas groeit, kunnen we inschatten waar de risico’s zitten. Alle parameters resulteren in een grafisch rapport met rapportcijfer.
  • Rasanalyse en basisbemesting: Als het perceel in kaart is gebracht kunnen we ook een rasadvies geven. De verschillende rassen krijgen een cijfer waardoor u weet welk ras het op uw perceel het beste gaat doen. Wanneer u het perceel kent, het ras gekozen hebt, weet u voor welke basisbemesting u moet kiezen.
  • Gewasmonitoring: Onze teeltadviseurs komen meerdere keren per maand langs om te meten, te wegen en te tellen. We meten op groeiverloop, conditie, gewas nutriënten, bodemnutriënten en tientallen andere parameters. Aan de hand van groeimodellen, klimaatdata en (near)sensoring adviseren we wat er nodig is qua (precisie)bemesting en andere interventies.
  • YTD: We brengen in kaart wat de Yield Today zou zijn. Deze opbrengstprognose van onze data experts zorgt er voor dat u de opbrengst naar u toe ziet komen.
  • Oogst: Beoordelen van de oogst op diverse parameters zoals kwaliteit, aantal, maat, gewicht etc.

Stap 4

Output

Bij de output nemen we een monster van het eindproduct en bepalen we de inwendige kwaliteit. Deze informatie is van belang voor de rest van de keten.

Stap 5

Bewaar prepareermethode

Advies over de ideale condities voor het bewaren en prepareren van de oogst. Aan de hand van alle omstandigheden tijdens de teelt, wordt het beste bewaarregime gekozen voor het afleveren van een optimaal product naar de volgende schakel in de keten.

Opbrengst landbouw per hectare
Data gestuurde akkerbouw

Stap 6

Afnemer

Door de specificaties van het product en de data van de teelt weet de afnemer precies aan welke kenmerken het eindproduct voldoet. Dit geeft handvaten om afgewogen keuzes te maken voor het vervolgtraject.

Over het TTW systeem:

  • Ruim 32 jaar ervaring
  • Meten = weten = kennis
  • Onderbouwd advies
  • Onze database maakt het verschil

Wilt u ook uw groei vergroten?

Wij vertellen u graag meer over onze aanpak.

[contact-form-7 id="93"]