Data gestuurde akkerbouw

Wilt u met behulp van data gestuurde akkerbouw een hoger rendement behalen? Door het inzetten van ons datasysteem kan TTW u helpen om het gewenste doel voor uw oogst te behalen.

Wat doet TTW?

TTW is een adviesbureau voor akkerbouwers. Wij staan akkerbouwbedrijven bij tijdens de teelt en verwerking van gewassen. Met behulp van verschillende datasystemen verzamelen we informatie over de gewassen op het perceel. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om het groeiproces positief te beïnvloeden. Hierdoor leveren de teeltprocessen en de oogsten meer opbrengst.

Wat is data gestuurde akkerbouw?

Datagestuurd telen is een moderne vorm van het verbouwen van gewassen. Door middel van verschillende data bepalen we de keuzes in de teelt van het gewas. Deze data vergaren wij via bodem- en gewasanalyse, het KNMI, sensoren en satellieten. Ook de data die wij verzamelen via handmatige metingen gebruiken wij om het groeiproces van de gewassen te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld gewasmassa, knolmassa, gewaslengte, onderwatergewicht, maatsortering, wortelgewicht, plantaantal en wortel aantal. Door middel van de metingen van onze data experts, spelen wij vroegtijdig in op factoren die van belang zijn tijdens het teeltproces.

Hoe werkt TTW?

Bij data gestuurde akkerbouw blijft TTW ver weg van de traditionele landbouw die veelal wordt gestuurd vanuit ervaring en gevoel. In plaats daarvan gaan wij voor 90% uit van data en kennis. Deze data vertalen we naar praktische adviezen door de inzet van onze ervaring in de landbouw. Iedere teeltadviseur heeft verstand van landbouw en veel ervaring in deze sector. Wij gaan uit van de kennis die wij in de loop der jaren hebben verzameld en opgeslagen om u zo goed mogelijk te adviseren bij het vergroten van uw oogst.

Wilt u uw gewassen optimaliseren aan de hand van datagestuurd telen om zo de groei te optimaliseren? Meld u direct aan voor een kennismakingsgesprek.