Gewasmonitoring

Wilt u hulp bij het analyseren van uw gewassen? TTW helpt akkerbouwbedrijven met het monitoren van gewassen om de oogst te optimaliseren.

Wie zijn wij?

TTW adviseert akkerbouwers bij het kweken en telen van gewassen. Door middel van onze datasystemen bieden wij akkerbouwbedrijven alle nodige hulp om het groeiproces positief te beïnvloeden. Dit doen wij met behulp van meet-, weeg- en omgevingsgegevens per gewas. Door onze jarenlange ervaring en kennis zijn wij in staat u te helpen om de gewassen fysiek te versterken. Hierdoor kunnen we samen de opbrengsten van de oogst vergroten.

Wat is gewasmonitoring?

Tijdens de gewasmonitoring houden we de kwaliteit en gezondheid van de gewassen bij en optimaliseren we deze. Dit doen we door middel van het continue meten van de status van het gewas. Hierbij kijken we naar de rassenkeuze, en brengen we de schadelijke organismen in kaart. Met deze gegevens kunnen we de gewasbeschermingsmaatregelen heel nauwkeurig bestuderen. We meten de ontwikkeling van het gewas nauwkeurig en houden dit continue bij. Hierdoor kunnen wij de juiste gegevens van het gewas verzamelen. Uit deze gegevens filteren we de belangrijkste factoren die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke opbrengst. Tijdens het gehele teeltproces adviseren we welke maatregelen kunnen worden getroffen op het gebied van bescherming en optimalisatie van de gewassen. Hiermee versterken we de conditie van het gewas vergroten we de opbrengst van de oogst.

Gewasmonitoring door TTW

Onze teeltadviseurs komen meerdere keren per maand langs om uw gewassen te meten, wegen en tellen. Ook beoordelen we door middel van een aantal sensoren de conditie, het groeiverloop, de gewas- en bodem nutriënten en andere parameters. Deze beoordelingen doen wij met behulp van onderzoek in ons laboratorium. Daarnaast gebruiken we groeimodellen, klimaatdata en (near)sensoring om advies uit te brengen over wat er nodig. Hier kijken we naar de  bemesting en welke eventuele andere interventies direct ingezet moeten worden. Dit zorgt voor een efficiënte teelt. Hiermee kan u de nodige maatregelen treffen om een gezond gewas te telen. Alle informatie die wij vergaren wordt bewaard. Dit helpt u in de toekomst om nieuwe doelen op te stellen en te behalen.

Wilt u graag uw gewas laten monitoren door TTW? Neem contact met ons op, dan nodigen we u graag uit voor een gesprek.