Opbrengst landbouw per hectare

Bent u akkerbouwer en wilt u de opbrengst van uw landbouw per hectare vergroten? TTW adviseert u bij het optimaliseren van uw gewassen en het vermeerderen van uw oogst. Zo weet u vooraf wat uw opbrengsten zullen zijn.

Wie zijn wij?

TTW is een adviesbedrijf dat akkerbouwers helpt bij het vergroten van de oogst en het optimaliseren van de gewassen. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in de landbouw en adviseren u onder andere bij het telen van aardappelen, bloembollen, witlof, mais, tarwe, graan en uien. Met behulp van onze datasystemen slaan wij informatie op die essentieel is bij het positief beïnvloeden van het groeiproces van uw landbouw.

Landbouw per hectare vergroten

TTW is al jaren adviseur in de landbouwsector waarin we veel ervaring en kennis hebben opgedaan. Onze datasystemen zijn ontwikkeld om de opbrengst van oogsten te vermeerderen en de opbrengst gewassen per hectare te optimaliseren. De opgeslagen informatie die wij in het verleden hebben verzameld dient als bron voor de toekomst. Wij werken samen met verschillende partners en adviseren hen tijdens het gehele proces. Dit begint al voor het zaaien en eindigt na de oogst.

Hoe helpt TTW u bij het vergroten van landbouw per hectare?

TTW beschikt over een groot datasysteem en al onze teeltadviseurs hebben veel kennis over de landbouw. De adviseur bepaalt samen met u hoe de gestelde doelen behaald kunnen worden. We stellen vast wat de staat van het perceel is en welk ras u het beste kunt gebruiken om een zo groot mogelijke oogst te produceren. De voortgang van uw gewas monitoren we regelmatig, dit noemen we gewasmonitoring. Hierbij bekijken en beoordelen we de kwaliteit en de gezondheid van het gewas. Alle informatie die wij hierbij opdoen draagt bij aan de verdere ontwikkeling en innovatie van al uw volgende oogsten. Hierbij streven wij ernaar om de opbrengst gewassen per hectare te optimaliseren.

Wilt u samen met ons de opbrengst van uw landbouw per hectare vergroten?  Neem contact met ons op voor een afspraak.