Opbrengstprognose

Wilt u weten wat uw gewassen vandaag de dag zullen opbrengen? Wilt u weten wat u moet doen om uw opbrengst te optimaliseren? TTW helpt u bij het maken van een opbrengstprognose voor de akkerbouw.

Over ons

TTW is een bedrijf dat akkerbouwbedrijven adviseert en ondersteunt bij het beïnvloeden van het groeiproces van de teelt en het vergroten van de opbrengsten. Aan de hand van ons datasysteem zien wij erop toe dat de groei van uw gewassen verbeterd. Hierdoor kunt u gezondere gewassen oogsten en hogere opbrengsten genereren. TTW maakt onder andere een opbrengstprognose voor aardappelen of een opbrengstprognose voor witlof.

Wat is een opbrengstprognose?

Een opbrengstprognose geeft de opbrengst van uw perceel weer. Door middel van onze precisielanbouw weet u waar u aan toe bent en wordt er exact gewerkt. Deze opbrengst wordt per dag bepaalt. Hierdoor weet u precies wat de kwaliteit en opbrengst van uw gewassen zal zijn als u vandaag zou gaan oogsten. Deze werkwijze zorgt voor een efficiënte teelt. Het is dan mogelijk om met behulp van de opbrengstprognose te bepalen wat voor eventuele (preventieve) maatregelen u moet treffen. Daarnaast wordt geadviseerd over wat u kunt doen in het vervolgtraject van uw oogst. Er wordt vastgesteld of u uw product meteen kunt verkopen of dat het mogelijk is deze nog even te bewaren. We bepalen dan, aan de hand van onze kennis, hoe u uw gewas het beste kunt bewaren om de kwaliteit te behouden.

Opbrengstprognose vaststellen door TTW

TTW stelt een opbrengstprognose vast voor al uw gewassen zoals aardappelen, witlof, uiten, graan en bloembollen. Aan de hand van onze ritmische metingen die wij om de twee weken verrichten, verzamelen wij de data die nodig is om een opbrengstprognose te maken. Hierbij wordt uitgegaan van verschillende aspecten van uw perceel. Met behulp van de handmatige metingen op uw perceel bepalen we wanneer u kunt beginnen met de oogst. Doordat u op de hoogte bent van uw opbrengst, de kwaliteit en gezondheid van uw producten komt u niet voor verrassingen te staan en bent u voorbereid op het vervolgtraject.

Wilt u een opbrengstprognose ontvangen voor uw bloembollen, graan, uien of een ander gewas? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.