Precisielandbouw

TTW is dataspecialist in de akkerbouw en voorziet u van uitgebreid teeltadvies. De teeltbegeleiders van TTW helpen telers bij de teelt van witlof, uien, aardappelen, granen en bloembollen om een beter resultaat te behalen op hun perceel. TTW is sinds 2008 adviseur in precisielandbouw en helpt u graag verder met het verbeteren van uw groeiprocessen.

Wat is precisielandbouw?

Precisielandbouw is het inzetten van geautomatiseerde landbouw aan de hand van GPS en sensoren op de grond, in de lucht en aan landbouwmachines. Het brengt met regelmaat in kaart hoe uw gewas ervoor staat, zodat u gericht kunt bijmesten of spuiten. TTW verwerkt en vertaalt de sensordata naar bruikbare adviezen. Hierdoor kunt u direct en op maat handelen wanneer gedeeltes van uw gewas achterblijven.

Waarom precisielandbouw?

U kunt er niet vanuit gaan dat het gewas op uw gehele perceel op dezelfde manier groeit. Er zijn veel variabelen die dit groeiproces beïnvloeden. Daarom is het van belang dat u uw gewas goed in de gaten houdt en bijmest of spuit waar en wanneer dit nodig is. Dankzij de sensoren signaleert u achterblijven sneller dan met het blote oog en kunt u eerder handelen . Voordat u begint met precisielandbouw, raden wij u aan om te starten met precisieteelt.

Waarom eerst precisieteelt?

Met precisieteelt achterhaalt u de kwaliteit van uw gewas en van uw perceel. Dankzij deze risico-inventarisatie weet u vooraf precies waar het uitgangsmateriaal uit bestaat en wat de kwaliteiten zijn van uw perceel. Op deze manier brengt u vroegtijdig in kaart waar de aandachtspunten liggen.

Met precisieteelt neemt u maatregelen nog voordat uw gewas de grond in gaat. Alle parameters voor de precisieteelt resulteren in een Perceel Selectie Onderzoek (PSO), een grafisch rapport met rapportcijfers.

Wij komen graag een keer bij u langs om te bespreken hoe we u kunnen helpen met het verbeteren van uw groeiprocessen.