Analyse gewasgroei

Bent u akkerbouwer en wilt u de groei van uw gewassen laten analyseren? Via deze weg creëert u de ideale omstandigheden voor uw gewas en produceert u een hogere opbrengst produceren. Laat een analyse gewasgroei uitvoeren. TTW gebruikt data en ervaring om de groei van uw gewas te analyseren en te verbeteren.

Over TTW

TTW adviseert akkerbouwers, kwekers en telers over het optimaliseren van de oogst. Door onze datasystemen in te zetten verzamelen wij alle informatie die nodig voor een voorspoedig verloop van het gehele teeltproces. Door het gebruik  van de data en ervaringen van voorgaande jaren, kunnen wij inspelen op eventuele bedreigen die een risico kunnen vormen voor uw oogst.

Wat is een analyse gewasgroei?

De gewasgroei bekijken we tijdens de analyse. Hier kijken we naar diverse data die via handmatige metingen en satelliet metingen zijn verzameld. We onderzoeken de vochttoestand in de grond, wat het knol- en onderwatergewicht van het gewas is en wat de conditie van het perceel is. Door middel van deze metingen en onze data experts, kunnen we starten met telen. Tijdens het teeltproces monitoren we het gewas uiteraard. We bekijken hierbij het groeitempo, de gezondheid van de bladeren en de plantbalans.

Wat biedt TTW?

TTW biedt verschillende analyses van gewasgroei. Deze voeren wij uit via metingen, analyses in het laboratorium en door het analyseren van de data die al beschikbaar is. Een voorbeeld van de metingen van data gestuurde akkerbouw  zijn de resultaten die hier vaak voor worden gebruikt. Ook tijdens het groeiproces monitoren we de gewassen. Via al deze data kunnen we een Yield ToDay per hectare in kaart brengen voor uw perceel. Al deze data brengen we bijeen in het rapport waarin we ons advies beschrijven. Hierin staat onder andere wanneer het nodig is het gewas te beregenen, te bewerken, te bemesten of te beschermen.

Wilt u graag een risicoanalyse laten uitvoeren door TTW? Onze teeltadviseurs nemen graag contact met u op. Laat uw gegevens achter in ons contactformulier.